Pomoc finansowa

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK) prowadzi program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy.

Z programu mogą skorzystać osoby, które są obywatelami Ukrainy i przekroczyły granicę z Polską po 24 lutego 2022 r., nie otrzymują pomocy finansowej od innych organizacji pozarządowych (UNHCR, IRC, LWF, Fundacja ADRA Polska, Polish Humanitarian Action, PCPM) i spełniają następujące kryteria:

  • samotny rodzic z dzieckiem lub osobą starszą,
  • samotna starsza osoba, która jest głową rodziny,
  • rodzina z 2 lub więcej osobami poniżej 18 r.ż. lub powyżej 50 r.ż.
  • rodzina z jedną lub większą liczbą osób niepełnosprawnych.