Pomoc finansowa

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK) prowadzi program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy.

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

1. Opuściły Ukrainę po 24 lutego 2022 roku (włączając 24 lutego) na skutek konfliktu, oraz

2. Przebywają na terenie powiatu poznańskiego i/lub powiatu bydgoskiego, oraz

3. Nie otrzymali pomocy finansowej od innych organizacji humanitarnych (na przykład od: UNHCR, IRC, ADRA, PAH, PCPM), oraz

4. Pozostają gospodarstwem domowym o średnim dochodzie równym lub niższym niż 2,450 zł (suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego podzielona przez liczbę członków gospodarstwa domowego) ORAZ

5. Należą do jednej z tych kategorii:

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe z co najmniej 1 dzieckiem (poniżej 18 roku życia) lub osobą starszą (w wieku 60 lat lub starszą);

• Starsze gospodarstwo domowe (w wieku 60 lat i starsze);

• Gospodarstwo domowe z 2 lub więcej osobami na utrzymaniu (<18 lat, w wieku 60 lat lub starsze);

• Gospodarstwo domowe z jedną lub kilkoma osobami o specjalnych potrzebach.

Zachęcamy gospodarstwa domowe do zapoznania się z instrukcją pobrania i obsługi aplikacji mobilnej, następnie do założenia profilu w aplikacji i do zarejestrowania się do programu pomocy humanitarnej. Link do instrukcji: https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross#.

Dla Państwa komfortu, zachęcamy do wykonania mobilnej rejestracji samodzielnie przy użyciu smartfona z dostępem do internetu.

Aplikację do samorejestracji AccessRC można pobrać pod linkami:

IOS

Google Play