Rejestracja

Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek? Przed rozpoczęciem procedury, należy omówić to z członkami swojej rodziny, ponieważ tylko jedna osoba w gospodarstwie domowym może złożyć wniosek. Aby otrzymać właściwą kwotę, każdy członek rodziny musi posiadać dokument tożsamości wydany przez organ władzy państwowej.

Podczas procesu składania wniosku należy: Zebrać wydane przez państwo dokumenty swoje i członków rodziny do procesu składania wniosku. Po ukończeniu rejestracji w Polskim Czerwonym Krzyżu, w tym dniu wymagane jest tylko kilka dokumentów:

  • Paszport twój i paszporty wszystkich członków rodziny - jeśli nie posiadasz paszportu, możesz przynieść inny dokument ze zdjęciem
  • Ukraiński zagraniczny paszport
  • Dowód osobisty obywatela Ukrainy (ID karta)
  • Zaświadczenie o ochronie czasowej

Prosimy pamiętać o tym, że jakiekolwiek podrobione lub nierzetelne zdjęcie, załączone do Państwa wniosku, będzie stanowić przyczynę wyłączenia Państwa z programu, kryteria spełniają tylko oryginalne zdjęcia pierwowzorów dokumentów i członków gospodarstwa domowego.