Często zadawane pytania

Kto kwalifikuje się do pomocy?

Program Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża skierowany jest do osób, które postanowiły opuścić Ukrainę po 24.02 z powodu konfliktu w Ukrainie. Nie kwalifikują się osoby, które już otrzymały pomoc finansową z innych organizacji humanitarnych. Aby wziąć udział w programie, gospodarstwo domowe musi spełniać przynajmniej jeden z następujących kryteriów:

  1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe z co najmniej 1 dzieckiem (poniżej 18 roku życia) lub osobą starszą (powyżej 50 roku życia)
  2. Gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę starszą (powyżej 50 lat)
  3. Gospodarstwo domowe z 2 lub więcej osobami pozostającymi na utrzymaniu (<18, >50)
  4. Gospodarstwo domowe z jedną lub większą liczbą osób z potrzebami specjalnymi

Jak złożyć wniosek o pomoc?

W celu złożenia wniosku należy pobrać wniosek za pomocą następujących linków [tu kliknij] Sprawdź proszę na stronie internetowej czy w rejonie, w którym aktualnie mieszkasz, jest otwarta rejestracja online.

W jakiej wysokości udzielana jest pomoc?

Wysokość udzielanej pomocy finansowej zależy od kosztów utrzymania oraz porozumienia z naszymi partnerami i rządem. W Polsce wypłacamy 1420 zł osobom uprawnionym i dodatkowe 1220 zł każdej uprawnionej osobie w danym gospodarstwie domowym - do pięciu członków gospodarstwa domowego łącznie. Na chwilę obecną oferujemy pomoc raz w miesiącu przez okres dwóch miesięcy.

Jak długo będę otrzymywać pomoc?

W przypadku akceptacji wniosku, będziemy świadczyć pomoc przez okres dwóch miesięcy.

Jak otrzymam pomoc?

Jeżeli twój wniosek zostanie przyjęty, prześlemy Ci informację o tym, jak otrzymać pomoc.

Jak długo będę czekać na odpowiedź na mój wniosek?

Spodziewamy się dużej liczby wniosków. Proszę zakładać przynajmniej dwa tygodnie oczekiwania na odpowiedź na wniosek. Pracujemy najszybciej jak to możliwe.

Skąd będę wiedzieć, że mój wniosek wpłynął?

Aktualizacje przesyłane są za pomocą Viber i WhatsApp

Ktoś inny w moim gospodarstwie domowym już złożył wniosek za mnie. Czy nadal mogę złożyć wniosek?

Nie, tylko jedna osoba w gospodarstwie domowym może złożyć wniosek o pomoc. Zdublowane wnioski spowolnią proces zatwierdzania.

Czemu prosicie o dokumenty tożsamości?

Darczyńcy wpłacali datki na Polski Czerwony Krzyż i Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża, aby pomóc osobom przesiedlonym z Ukrainy. Mamy obowiązek dopilnować, aby pieniądze zostały przekazane osobom, które spełniają kryteria kwalifikacyjne. Używamy Państwa dokumentów tożsamości, aby sprawdzić, czy pieniądze są prawidłowo rozdzielane.

Na co mogę przeznaczyć pomoc finansową?

Sam najlepiej znasz swoją sytuację. Ty najlepiej zdecydujesz na co przeznaczyć pomoc finansową w tym czasie.

Jakie dane zbiera i przetwarza MFCK?

Polski Czerwony Krzyż i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca gromadzi i przetwarza twoje dane osobowe w ramach procesu ubiegania się o pomoc finansową. Gromadzimy dane osobowe dla każdego członka gospodarstwa domowego. Obejmują one imię i nazwisko, datę urodzenia. Zbieramy wydane przez organy państwowe dokumenty tożsamości, które mogą obejmować kody QR z procesu lub zdjęcia z wydanych przez rząd Ukrainy dokumentów tożsamości, takich jak krajowy dowód tożsamości, paszporty lub prawo jazdy oraz wizerunki osób posiadających państwowe dokumenty tożsamości. Zbieramy informacje o lokalizacji za pośrednictwem telefonów komórkowych lub przeglądarek internetowych. Zbieramy te informacje, aby zweryfikować Państwa dane identyfikacyjne i uprawnienia do pomocy finansowej Czerwonego Krzyża.

Nie mam telefonu komórkowego. Jak mogę złożyć wniosek o pomoc?

Jeśli nie masz telefonu i nie możesz go od nikogo pożyczyć - nadal możesz otrzymać pomoc w biurze Polskiego Czerwonego Krzyża - sprawdź proszę na stronie internetowej, w których biurach zostały utworzone punkty informacyjne.

Dlaczego udzielacie pomocy finansowej a nie w postaci konkretnych artykułów?

Czerwony Krzyż rozdaje artykuły materialne od początku kryzysu ukraińskiego i będziemy to robić nadal. Do tej już istniejącej pomocy materialnej dodajemy pomoc pieniężną, ponieważ istnieją korzyści z dostarczania pomocy finansowej, w tym:

  • Gotówka umożliwia ludziom zakup artykułów odpowiadających ich indywidualnym potrzebom.
  • Dowiedziono, że aktywny udział w podejmowaniu decyzji pomaga w powrocie do zdrowia po traumatycznych wydarzeniach.
  • Udzielanie pomocy finansowej wspiera lokalną gospodarkę, ponieważ ludzie dokonują zakupów na lokalnych rynkach.

Jak decydujecie kto otrzymuje wsparcie finansowe?

Pomoc finansowa Czerwonego Krzyża koncentruje się na osobach najbardziej zagrożonych, takich jak gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety, rodziny wielodzietne, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Priorytetem są gospodarstwa domowe znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

Dlaczego nie dajecie więcej?

Pomoc finansowa udzielana przez Czerwony Krzyż to siatka bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych - rodzaj liny ratunkowej. Ma ona na celu pomóc uchodźcom w zaspokojeniu niektórych z ich najpilniejszych, podstawowych potrzeb, takich jak żywność, transport, czynsz, leki. Pomoc finansowa uzupełnia wsparcie udzielane przez rządy i instytucje, pomaga rodzinom radzić sobie z rosnącymi cenami podstawowych towarów i działa jak bufor do czasu, aż ludzie będą w stanie znaleźć pracę w miejscu, w którym osiedli.

Czy udzielacie pomocy finansowej rodzinom, które udzieliły gościny? Jeżeli nie, dlaczego nie?

Obecnie stawiamy na pierwszym miejscu udzielenie pomocy finansowej ludziom bezpośrednio dotkniętym konfliktem, którzy opuścili swoje domy. Zdajemy sobie sprawę, że rodziny, które ich przyjęły odgrywają kluczową rolę w udzielaniu wsparcia osobom przesiedlonym. Obecnie sprawdzamy możliwości jak najlepiej możemy wesprzeć również ich.

Czy otrzymanie pomocy pieniężnej oznacza, że muszę pozostać w Polsce?

Nie, chociaż możliwości podjęcia pieniędzy w Ukrainie i w innych państwach mogą być ograniczone

Jak mogę zgłosić techniczne problemy z dostępem do pomocy pieniężnej i dowiedzieć się więcej o programie?

Sprawdź naszą linię techniczną, aby otrzymać pomoc techniczną oraz więcej informacji o tym programie.

 Kiedy internetowa rejestracja do pomocy pieniężnej zostanie otwarta w innych miejscach?

Pracujemy nad otwarciem nowych lokalizacji do rejestracji online. Należy sprawdzać naszą stronę internetową i media społecznościowe pod kątem aktualizacji.