Pomoc psychologiczna

Polski Czerwony Krzyż oferuje wsparcie psychospołeczne dla obywateli Ukrainy, którzy ucierpieli z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Oferujemy wsparcie każdej osobie, która odczuwa stres, długotrwały niepokój lub inne zaburzenia, wynikające z doświadczeń związanych z konfliktem w Ukrainie. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Numer dla osób dzwoniących z terytorium Polski

+48 800 088 136

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy

+48 221 520 620